Rendement / Risico

Money2work stelt zich ten doel een zo reëel mogelijke weergave van de resultaten te tonen. Het is algemeen bekend dat volgens een systeem gegenereerde signalen in de praktijk altijd zullen leiden tot een resultaat dat minder is dan de theoretische uitkomst van het systeem.

De theoretische resultaten zijn geen garantie voor de toekomst aangezien het gedrag van de financiële markten niet te voorspellen is en derhalve ook de trading resultaten niet zijn te prognosticeren. Wij adviseren om niet meer dan 30% van uw tradingkapitaal te besteden aan margin.U dient rekening te houden met de voorwaarden van brokers die eisen dat er een minimum bedrag op het account staat. Er bestaat GEEN RENDEMENT ZONDER RISICO, dus verliesgevende trades zijn nooit te voorkomen. Om op termijn toch een rendement te genereren dient uw account een buffer te hebben om ook na een aantal verliesgevende trades door te kunnen handelen.

De vermelde resultaten zijn theoretisch op basis van onze systemen en exclusief fees en slippage.

De handel in effecten, futures in het bijzonder, is risicovol en speculatief en kan leiden tot grote winsten c.q. verliezen. Wij adviseren om alleen met een gedeelte van uw eigen, vrij te besteden, vermogen in financiële producten te handelen.

Zie voor meer informatie de DISCLAIMER van Money2work.

Citaat uit de Financiële Telegraaf van 26 november 2005 uit de column van Jaap van Duijn (gepensioneerde Robeco topman) over indexfondsen:

Daarom geloof ik zelf veel meer in actief beheerde fondsen, maar dan wel van managers met een duidelijke visie voor de lange termijn, die ook fors durven afwijken van de index”.
“Zonder risico te nemen kun je geen winnaar worden”